Katakomb

– teologisk verkstad –

Stipendiater!

Vi är mycket hedrade och överaskade över att ha blivit tilldelade Samuel Halldorf stipendtiet 2015.

Tobias Hadin och Kristoffer Lignell tilldelas ett stipendium på 10 000 kr för sitt arbete med att nyöversätta och kommentera den tidiga kristna skriften Didaché. Det är Stiftelsen för förkovran i Bibelns böcker till pastor Samuel Halldorfs minne på Bjärka Säby som delar ut stipendiet.

I motiveringen till stipendiet heter det vidare: ”Deras bok, och de miljöer där den växt fram, är inspirerande exempel på lärjungaskap i vår  tid, med evangeliet som utgångspunkt. Genom att i konkreta former för gemenskapsliv pröva och praktisera vad de kommit fram till, har Hadin och Lignell visat hur urkristendomens ideal kan utmana till slitstarka modeller för församlingsliv och  lärjungaträning i den moderna världen.”

Stipendiet delas ut vid en högtid på Nya Slottet Bjärka Säby på pingstafton, den 24 maj  kl 16.45, i samband med den ekumeniska pingstkonferensen i Bjärka Säby.

 

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

© 2022 Katakomb

Tema av Anders Norén